Vấn đề công nghệ trong sản xuất cao su blend là gì?

01/03/2016    743    4.6/5 trong 5 lượt 
Vấn đề công nghệ trong sản xuất cao su blend là gì?
Trong thực tế chế tạo và sử dụng, có thể hiểu cao su blend là vật liệu được cấu thành từ hai hoặc nhiều loại cao su hoặc cao su với polyme (nhựa) nhiệt dẻo, qua đó có thể tối ưu hoá tính năng cơ lý và giá thành cho những mục đích sử dụng nhất định.
 Trong cao su blend, những yếu tố về cấu trúc hình thái  (thể hiện cấu trúc phân tử của vật liệu), tính tương hợp  (liên quan đến sự tạo thành pha tổ hợp ổn định và đồng thể từ hai hay nhiều loại cao su, nhựa thành phần) và  khả năng trộn hợp  (liên quan đến khả năng trộn lẫn cao su/ polyme thành phần trong những điều kiện nhất định) là những yếu tố quan trọng, quyết định các đặc tính của vật liệu. Như vậy, tính tương hợp của các cấu tử thành phần là một trong những yếu tố quyết định tính chất của cao su blend.
 
Ở một số loại cao su blend, các cấu tử có thể tự hoà trộn vào nhau tới mức độ phân tử và cấu trúc này tồn tại ở trạng thái cân bằng. Người ta gọi những hệ này là những hệ tương hợp về mặt nhiệt động học. Cũng có những hệ khác mà trong đó tính tương hợp được tạo thành nhờ những biện pháp gia công nhất định, chúng được gọi là những hệ tương hợp về mặt kỹ thuật.
 
Trong cao su blend, phần cấu trúc kết tinh có thể làm tăng độ bền hoá học, độ bền cơ học  (chống mài mòn) và độ bền nhiệt, còn phần vô định hình góp phần làm tăng độ ổn định kích thước cũng như độ bền nhiệt dưới tải trọng của vật liệu.

Huy Hoàng Minh

- 499/9 Lê Quang Định, P1, Q. Gò Vấp, TP.HCM
- Hotline:  0908 961 396
- Tell:        028 3601 8286
- Mail:       [email protected] ; [email protected] 
        .     
SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
Theo Hóa Học Ngày Nay