Tiêu chuẩn Việt Nam về cao su như thế nào?

01/03/2016    1.445    4.6/5 trong 5 lượt 
Tiêu chuẩn Việt Nam về cao su như thế nào?
Tiêu chuẩn Việt Nam về cao su như thế nào? hôm nay mình xin chia sẻ số hiệu, tiêu đề và bao nhiêu trang cho bác nào cần.

SỐ HIỆU

TIÊU ĐỀ

SỐ TRANG

TCVN 8493:2010

Cao su chưa lưu hoá. Xác định độ dẻo. Phương pháp máy đo độ dẻo nhanh 
Rubber, unvulcanized. Determination of plasticity. Rapid-plastimeter method 
Thay thế: TCVN 6092-2:2004

8

TCVN 7647:2010

Cao su lưu hoá. Xác định độ bám dính với sợi kim loại 
Rubber, vulcanized. Determination of adhesion to wire cord 
Thay thế: TCVN 7647:2006

20

TCVN 6094:2010

Cao su. Xác định đặc tính lưu hoá bằng máy đo lưu hoá đĩa dao động . 
Rubber. Measurement of vulcanization characteristics with the oscillating disc curemeter 
Thay thế: TCVN 6094:2004

15

TCVN 6090-1:2010

Cao su chưa lưu hoá. Phương pháp sử dụng nhớt kế đĩa trượt. Phần 1: Xác định độ nhớt Mooney 
Rubber, unvulcanized. Determinations using a shearing-disc viscometer. Part 1: Determination of Mooney viscos 
Thay thế: TCVN 6090- 1:2004

16

TCVN 6087:2010

Cao su. Xác định hàm lượng tro 
Rubber. Determination of ash 
Thay thế: TCVN 6087:2004

08

TCVN 6086:2010

Cao su thiên nhiên thô và cao su tổng hợp thô. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu . 
Rubber, raw natural and raw synthetic. Sampling and further preparative procedures 
Thay thế: TCVN 6086:2004

10

TCVN 5597:2010

Phụ gia cao su. Than đen. Phương pháp xác định hàm lượng lưu huỳnh. 
Rubber compounding ingredients. Carbon black. Determination of sulphur content 
Thay thế: TCVN 5597:1991

10

TCVN 1597-2:2010

Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo. Xác định độ bền xé rách. Phần 2: Mẫu thử nhỏ (Delft) . 
Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of tear strength. Part 2: Small (Delft) test pieces 
Thay thế: TCVN 1597-2:2006

18

TCVN 5320 - 2:2008

Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo. Xác định biến dạng dư sau khi nén. Phần 2: Phép thử ở nhiệt độ thấp...

14

TCVN 5320 - 1:2008

Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo. Xác định biến dạng dư sau khi nén. Phần 1: Phép thử ở nhiệt độ môi trường hoặc ở nhiệt độ nâng cao...

16

TCVN 4855:2008

Cao su lưu hoá. Chuẩn bị mẫu và mẫu thử. Phép thử hoá học...

06

TCVN 2752:2008

Cao su lưu hoá. Xác định mức độ tác động của các chất lỏng...

23

TCVN 6319:2007

Cao su và các loại latex cao su. Xác định hàm lượng mangan. Phương pháp quang phổ sử dụng natri periodat. 
Rubbers and rubber latices. Determination of manganese content. Sodium periodate photometric methods 
Thay thế: TCVN 6319:1997

15

TCVN 5321:2007

Cao su, lưu hoá hoặc nhiệt dẻo. Xác định độ giòn ở nhiệt độ thấp 
Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of low-temperature brittleness 
Thay thế: TCVN 5321:1991

17

TCVN 4868:2007

Sản phẩm cao su. Hướng dẫn lưu kho. 
Rubber products. Guidelines for storage 
Thay thế: TCVN 4868:1988

18

TCVN 4866:2007

Cao su lưu hoá. Xác định khối lượng riêng . 
Rubber, vulcanized. Determination of density 
Thay thế: TCVN 3976-91TCVN 4866-89

10

TCVN 2229:2007

Cao su, lưu hoá hoặc nhiệt dẻo. Phép thử già hoá nhanh và độ chịu nhiệt . 
Rubber, vulcanized or thermoplastic. Accelerated ageing and heat resistance test 
Thay thế: TCVN 2229:1977

20

TCVN 1595-1:2007

Cao su, lưu hoá hoặc nhiệt dẻo. Xác định độ cứng ấn lõm. Phần 1: Phương pháp sử dụng thiết bị đo độ cứng (độ cứng Shore) 
.Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of indentation hardness. Part 1: Durometer method (Shore hardness) 
Thay thế: TCVN 1595:1988

14

TCVN 1592:2007

Cao su. Quy trình chung để chuẩn bị và ổn định mẫu thử cho các phép thử vật lý . 
Rubber. General procedures for preparing and conditioning test pieces for physical test methods 
Thay thế: TCVN 1592:1987

22

TCVN 5363:2006

Cao su, lưu hoá hoặc nhiệt dẻo. Xác định độ chịu mài mòn sử dụng thiết bị trống quay hình trụ . 
Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of abrasion resistance using a rotating cylindrical drum device 
Thay thế: TCVN 5363:1991

23

TCVN 4509:2006

Cao su, lưu hoá hoặc nhiệt dẻo. Xác định các tính chất ứng suất-giãn dài khi kéo . 
Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of tensile stress-strain properties 
Thay thế: TCVN 4509:1988

33

TCVN 1597-1:2006

Cao su, lưu hoá hoặc nhiệt dẻo. Xác định độ bền xé rách. Phần 1: Mẫu thử dạng quần, góc và cong lưỡi liềm . 
Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of tear strength. Part 1: Trouser, angle and crescent test pieces 
Thay thế: TCVN 1597:1987

18

TCVN 1596:2006

Cao su, lưu hoá hoặc nhiệt dẻo. Xác định độ kết dính với sợi dệt...

09

TCVN 1591-2:2006

Săm và lốp xe đạp. Phần 2: Lốp . 
Inner tubes and tyres for bicysles. Part 1: Tyres 
Thay thế: TCVN 1591:1993

13

TCVN 1591-1:2006

Săm và lốp xe đạp. Phần 1: Săm .Inner tubes and tyres for bicysles. Part 1: Inner tubes 
Thay thế: TCVN 1591:1993

08

TCVN 7533:2005

Lốp xe tải và xe buýt. Kiểm tra xác nhận các tính năng của lốp. Phương pháp thử phòng thí nghiệm

13

TCVN 7532:2005

Lốp xe ôtô con. Kiểm tra xác nhận các tính năng của lốp. Phương pháp thử phòng thí nghiệm...

19

TCVN 7531 - 1:2005

Định nghĩa một số thuật ngữ sử dụng trong công nghiệp lốp. Phần 1: Lốp hơi...

19

TCVN 7530:2005

Săm ô tô...

10

TCVN 7227:2002

Phương tiện giao thông đường bộ. Lốp hơi dùng cho xe cơ giới và moóc, bán moóc kéo theo. Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu...

37

TCVN 7226:2002

Phương tiện giao thông đường bộ. Lốp hơi ô tô con và moóc kéo theo. Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu...

27

TCVN 5721-2:2002

Săm và lốp xe máy. Phần 2: Lốp...

14

TCVN 5721-1:2002

Săm và lốp xe máy. Phần 1: Săm...

07

TCVN 6771:2001

Phương tiện giao thông đường bộ. Lốp hơi mô tô và xe máy. Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu...

36

TCVN 6318-1997 (ISO 8053-1995 E )

Cao su và latex - xác định đồng - phương pháp quang phổ

5

TCVN 4858-1997 (ISO 126-1995 E )

Latex cao su thiên nhiên cô đặc - Hàm lượng cao su khô

3

TCVN 6093-1995

Cao su thiên nhiên - xác định chỉ số màu

2

TCVN 6091-1995

Cao su thiên nhiên - xác định nitơ

3

TCVN 6089-1995

Cao su thiên nhiên - xác định chất bẩn

3

TCVN 3769-1995

Cao su nhiên nhiên SVR

4

TCVN 1591-1995

Săm lốp xe đạp (phần 1)

4

Huy Hoàng Minh

- 499/9 Lê Quang Định, P1, Q. Gò Vấp, TP.HCM
- 90/4 Đường 21, P Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức(Q. Thủ Đức Cũ), TPHCM
- Hotline:  0908 961 396
- Tell:        028 3601 8286
- Mail:       [email protected] ; [email protected] 
90        .     
SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
Theo Hóa Học Ngày Nay