Chung tay góp sức

Chung tay góp sức
Với truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tiếp nối những chương trình từ thiện tới các mảnh đời khó khăn, các em thiếu nhi nghèo vượt khó.
- Hội thiện nguyện Huy Hoàng Minh sẽ nhận những tấm lòng của các bạn trong các chương trình tự thiện: Đi phát cơm từ thiện, Phát sách và học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó (Hội không nhận tiền mặt, chỉ nhận vật phẩm như sữa, hoa quả đi kèm trong những phần cơm từ thiện & sách giáo khoa tiểu học, trung học)

- Các chương trình từ thiện sẽ được Hội thiện nguyện Huy Hoàng Minh cập nhật tại:
Website: www.hhm.vn/voi-cong-dong.php
Group facebook: https://www.facebook.com/thiennguyenhhm

Trân trọng!
hhm.vn